Изкупуване на Излязло от Употреба Електрическо и Електронно Оборудване /ИУЕЕО/

Ако сте физическо лице и имате стара техника ,която не Ви е необходима /пералня, печка, хладилник, компютър или друг уред/, може да ги доставите на посочените от нас площадки за изкупуване и третиране на отпадъци. Ако нямате възможност и транспорт, обадете се на посочените телефони за контакт и ние ще извозим Вашите уреди в удобно за вас време и на посочения от Вас адрес.

За юридически лица
Предлагаме договори на юридическите лица при които се образуват отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Това могат да бъдат офиси, сервизи, магазини, финасови институции и др. Телефон за контакти 0899 94 11 24 или 052/603365.