Изкупуване на Негодни за Употреба Батерии и Акумулатори /НУБА/

Съгласно нормативните изисквания на Законодателството, всеки от нас е задължен да предава батерии и акумулатори на определени фирми притежаващи разрешително за тяхното изкупуване и оползотворяване. Нашата фирма е една от тях. Заповядайте в посочените от нас бази за тяхното изкупуване.

Важно е да знаете, че акумулаторите се приемат с киселината.

За юридически лица /сервизи и др./
Предлагаме договори и съдове за събиране на старите акумулатори.