Бултранс Инвест ЕООД

"БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД е създадена през 2012 г. с предмет на дейност логистична и транспортна дейност.

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. "Цоньо Тодоров" 30.

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. "Цоньо Тодоров" 30, 052/603365, 0899941124.

Дружеството притежава Лиценз за международен превоз на товари № 12475 от 21.10.2014 г., издаден от Министерство на транспорта и Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, издаден от РИОСВ Варна.

Дружеството притежава:

  1. Лекотоварни автомобили за превоз на пътници и товари;
  2. Специализирана техника за товарене и транспортиране на отпадъци;
  3. Техника за товаро- разтоварни дейности;
  4. Сметоизвозваща техника.

Тел. за контакти: +359899941129.