Абонаментни договори

Относно новия закон за управление на отпадъците, засягащ търговци и производители, предлагаме комплексни и частични договори за изкупуване на всякакъв вид отпадъци, oбразувани от вашата търговска или производствена дейност. При договаряне с нас, можете да получите и необходимата материална база за тяхното правилно съхраняване на място. Договорът с нас Ви предпазва от глобите, предвидени в новия закон за управление на отпадъците.